תפקיד

שם

טלפון

מנהל מפעל

נחשון ברוש

052-3275952

פיתוח טכני ושרטוטעמית עמיר052-4826227