תפקיד

שם

טלפון

מנהל ייצור

עמית אמיר

052-4826227